Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:


 


Isis Interieurstyling kan persoonsgegevens over u verwerken , doordat u gebruik maakt van de diensten van Isis Interieurstyling en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Isis Interieurstyling verstrekt.


Isis Interieurstyling kan de volgende persoonsgegevens verwerken ;


- Uw voor- en achternaam


- Uw adresgegevens


- Uw telefoonnummer


- Uw e-mail adres


- Uw IP- adres.


Waarom Isis Interieurstyling gegevens nodig heeft:

 


Isis Interieurstyling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt , en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Daarnaast kan Isis Interieurstyling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht , doorgaans bestaande uit de uitvoering van de opdracht, levering van goederen, administratieve of juridische diensten.


Hoelang Isis Interieurstyling gegevens bewaart:


Isis Interieurstyling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, anders zolang de garantie termijnen lopen, uitsluitend met uw toestemming.


Delen met anderen:

Isis Interieurstyling verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, denk aan leveranciers en ingehuurd personeel, zij hebben éénmalig een geheimhoudingsverklaring getekend, en noodzakelijke instanties zoals onze boekhouder die voldoet aan de wettelijke AVG eisen, waarvan een kopie van de AVG verklaring in ons bezit is.


In kaart brengen van websitebezoeken:

Op de website van Isis Interieurstyling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden , waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek - en klikgedrag op de website. Isis Interieurstyling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanomiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


Google analytics:

Isis Interieurstyling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertensies van Isis Interieurstyling bij Google zoekresultaatpagina's zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer ( IP-adres ) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de V.S. ( Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan )


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze web-site gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Isis Interieurstyling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, Isis Interieurstyling heeft hier geen invloed op.


Isis Interieurstyling heeft Google geen toestemming gegeven om via Isis Interieurstyling verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijdering sturen naar info@isisdesign.nl Tevens kunt u onze complete AVG verklaring en registratie opvragen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Isis Interieurstyling zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.